Sahatoimintaa jo vuodesta 1906

akonkosken saha oy

korjuu

Puukaupan solmimisen yhteydessä sovitaan korjuuseen liittyvät
yksityiskohdat. Korjuussa käytetään metsäkeskuksen antamia
suosituksia ja noudatetaan sertifiointikriteerejä.

Asiakaslähtöisyys on johtoajatuksena kaikessa Akonkosken Saha Oy:n toiminnassa. Puun- hankinnassa se tarkoittaa asiakkaan toiveiden huomioonottamista jo puuta korjattaessa. Varsinkin katkonta
suoritetaan niin laadun kuin pituudenkin suhteen hyvin tarkasti,niin
että asiakas on tyytyväinen.

Tarkka sahapuun talteenotto ja hyvä korjuujälki on metsäosastollemme
kunnia-asia.

Urakoinnissa käytämme sopimusurakoitsijoita, joilla parhaimmillaan on yli 20 vuoden työkokemus puunkorjuusta.