Sahatoimintaa jo vuodesta 1906

akonkosken saha oy

Hankinta

Suurimman osan puista ostamme suoraan lähialueen metsänomistajilta,
pääosin pystykauppoina ( 80 %).Näin pystymme vaikuttamaan
käyttämämme puun laatuun ja järeyteen, koska menestyvä asiakaslähtöinen sahaustapa vaatii oman tehokkaan metsäosaston, joka ottaa jo
metsäpäässä asiakkaan tarpeet huomioon.

Puukaupoissa noudatamme teollisuuden ja metsänomistajien yhteisesti hyväksymiä pelisääntöjä Hyvät suhteet paikallisiin metsänhoitoyhdistyksiin
sekä metsänomistajiin turvaavat puuhuollon kaikissa olosuhteissa.
Mittaus tapahtuu pystykauppojen osalta motokorjatussa puussa
motomitan mukaan ja hankinta- puiden osalta on siirrytty tehdasmittaukseen, joka tapahtuu nykyaikaisella tukkimittarilla lajittelu- vaiheessa.
Tehdasmittaukseen on lupa Maa-ja Metsätalousministeriöstä.

Yhtiöllä on puun alkuperäsertifikaatti: PEFC-COC-2002 : 2013
Chain of Custody of Forest Based Product, mikä oikeuttaa PEFC merkin
käytön myytävissä sahatuotteissa.
Järjestelmä takaa sen ,että puun alkuperä tunnetaan ja mistä ostettu
raaka-aine on peräisin. Käyttämämme raaka-aine ei ole peräisin luonnonsuojelualueilta tai muista kiistan alaisista kohteista.
Olemme myös mukana alueellisessa metsien sertifioinnissa.
Ostotarpeemme on n. 60 000 m3.