Sahatoimintaa jo vuodesta 1906

akonkosken saha oy

Hankinta

Suurimman osan puista ostamme suoraan lähialueen
metsänomistajilta, pääosin pystykauppoina ( 80 %).
Näin pystymme vaikuttamaan käyttämämme puun laatuun ja järeyteen, koska menestyvä asiakaslähtöinen sahaustapa
vaatii oman tehokkaan metsäosaston, joka ottaa jo
metsäpäässä asiakkaan tarpeet huomioon.

Puukaupoissa noudatamme teollisuuden ja metsänomistajien
yhteisesti hyväksymiä pelisääntöjä Hyvät suhteet paikallisiin
metsänhoitoyhdistyksiin sekä metsänomistajiin turvaavat
puuhuollon kaikissa olosuhteissa.
Mittaus tapahtuu pystykauppojen osalta motokorjatussa puussa
motomitan mukaan ja hankinta- puiden osalta on siirrytty
tehdasmittaukseen, joka tapahtuu nykyaikaisella tukkimittarilla
lajittelu- vaiheessa.
Tehdasmittaukseen on lupa Maa-ja Metsätalousministeriöstä.

Yhtiöllä on puun alkuperäsertifikaatti: DNVFI-PEFC-COC-000023
Chain of Custody of Forest Based Product, mikä oikeuttaa
PEFC merkin käytön myytävissä sahatuotteissa.
Järjestelmä takaa sen ,että puun alkuperä tunnetaan ja mistä
ostettu raaka-aine on peräisin.
Käyttämämme raaka-aine ei ole peräisin luonnonsuojelualueilta
tai muista kiistanalaisista kohteista.
Olemme myös mukana alueellisessa metsien sertifioinnissa.
Ostotarpeemme on n. 60 000 m3.